Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Á.SZ.F

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos: 2022. április 4. napjától, amely nap egyúttal a jelen weblapon történt közzététel napja is)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PEMŰ Műanyagipari Zrt. 2083 Solymár Terstyánszky út 89 (adószám: 12163771-2-13, cégjegyzékszám: 13-10-040367, továbbiakban: Eladó) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webshop.pemu.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: PEMŰ Webshop) keresztül történik.

1.2 A PEMŰ Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A PEMŰ Webshop szolgáltatásait azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek jogosultak igénybe venni, akik a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálják magukat és jelen ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

1.4 A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “rendelés” gombra kattintással jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül, Eladó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

1.5. Vevőszolgálat: PEMŰ Zrt. 2083 Solymár Terstyánszky út. 89

Nyitva tartás:
Hétfő 7:30 – 15:30
Kedd 7:30 – 15:30
Szerda 7:30 – 15:30
Csütörtök 7:30 – 15:30
Péntek 7:30 – 13:00
  1. Regisztráció

2.1 A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2 Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem az Eladónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

  1. A megrendelés

3.1 A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

3.2 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3 A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.4 A megrendelést Eladó csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap Eladótól.). Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5 Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6 Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor Eladó ajánlati kötöttsége, illetve Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, ezek feldolgozása áltagosan 2 munkanapot vesz igénybe.  Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 2-5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a terméktől függően 1-2 hét.

  1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1 A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki, a Vevő által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket Vevő – előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti Eladó telephelyén (PEMŰ Műanyagipari Zrt., 2083 Solymár Terstyánszky út 89.)

4.2 Eladó a megrendelt árut előre egyeztetett időpontban, munkanapon reggel 8 és délután 16 óra között házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást Eladónak nem áll módjában vállalni.

4.3 A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4 Új Ügyfelek esetében Eladó kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Vevő kérésére lehetőség van átutalásra, a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben Vevőnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig Eladó csak készpénzes fizetés ellenében szolgálja ki.

4.5 Vevő – termékmegrendelés esetén – köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami Eladó (PEMŰ Műanyagipari Zrt.) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Vevő bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Vevő kérésére köteles tételesen átadni az árut, és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.7 A viszonteladó-ügyfelek számára Eladó biztosítja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból az Eladótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe:

a már megszűnt típusok,

a megváltozott csomagolású termékek,

az Eladó által konkrét megrendelésre behozott termékek;

olyan termékek, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik a Eladó által forgalmazott csomagolási egységgel,

olyan termékek, amelyek nem az Eladótól származnak stb.

A visszavásárlási igényt Eladó bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven)%-a.

4.8 A házhozszállítás díja megegyezik a szállítmányozó cég díjszabásával. Minden egyéb helyre történő szállítás esetén külön egyeztetés szükséges, amellyel kapcsolatban kollégáink jelentkezni fognak a megrendelést követően.

  1. Garancia, szavatosság

5.1 A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

5.2 A vásárolt termékkel kapcsolatos fogyasztói panasz ügyintézése írásban (info@cloudcomfort.hu email címen) illetve telefonon ( +3620-376-2106 telefonszámon) történik; valamint személyesen az Eladó székhelyén, munkanapokon 7:30 és 15:30 óra között.

Jogvita esetén az illetékes békéltető testület: Pest Vármegyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2., Tel.: +36-1-792-7881, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu).  A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

  1. Adatkezelés, adatvédelem

6.1 Eladó a közvetlen üzletszerző tevékenysége során az adatok kezelését az 1995. évi CXIX. törvényben rögzített feltételek maradéktalan betartásával és az említett törvény keretei között végzi – figyelemmel az 1992. évi LXVI. törvényben, 2001. évi CVIII. törvényben, 2008 évi XLVIII. törvényben valamint a 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra. Ezen Szabályzattal szabályozza a tevékenysége során kialakításra kerülő adatbázisa létrehozását, kezelését, bővítését, korlátozását, hozzáférhetőségét, magának az adatkezelési rendszerének a működését.

6.2 Eladó a fent említett tevékenysége végrehajtásakor kapcsolatba lép állampolgárokkal, akiknek adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám) felveszi, majd azokat a számítógépes rendszerében tárolja. Az említett adatokat Eladó időnként aktualizálja, ezért levélben, E-mailben, vagy telefonon keresztül az adatok frissítése érdekében felveheti újra a kapcsolatot a már nyilvántartásában szereplő személyekkel.

6.3 Az adatok felvételét Eladó az alkalmazottai útján végzi, önálló szerveren tárolja. Eladó az adatbázis biztonságáért és kezeléséért felel. Az adattároló gépen lévő adatokat Eladó hetente külön adathordozókra menti, amely adathordozókat az újabb másolat elkészültéig az erre a célra elkülönített helyen őrzi.

6.4 Eladó az adatgyűjtést csak olyan személyekkel kapcsolatban végzi, akik akaratlagos cselekedetükkel, tehát termék, vagy szolgáltatás iránt érdeklődve, vagy hirdetésre válaszolva kezdeményeznek kapcsolatot Eladóval és ezen kapcsolatfelvétel során bocsátják adataikat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) Eladó rendelkezésére.

6.5 Eladó az adatokat, információkat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) összegyűjti saját céljaira – annak érdekében, hogy a termékei körét és a szolgáltatásait mind jobban az üzletfelei, vagy egyéb jelentkező érdeklődő igényeihez tudja igazítani, jobb kiszolgálásban tudja részesíteni.

6.6 Eladó az általa összegyűjtött vásárlói, vagy egyéb érdeklődői adatokat más jogi vagy magánszemélynek ki nem adja, nem értékesíti, nem kölcsönzi, az adatokat nem cseréli. Az adatok felhasználása csak üzleti érdekeltségeiben és olyan szerződő partnereinél történhet, akik az adott megrendelés teljesítése érdekében adatokkal kell rendelkezzenek (pl. a futárnak). Ezen szerződő partnerek részére is csak azon adatok kerülnek átadásra, amelyekre a vállalt szolgáltatások teljesítése érdekében feltétlenül szükségük van.

6.7 Eladó internetes portálján választási lehetőséget biztosít partnerei számára, arra vonatkozóan, hogy a vásárlást követően kérnek-e az aktuális akciókról értesítést, ill. az új termékekkel kapcsolatosan információkat.

6.8 Eladó mind az interneten, mind pedig a szolgáltatása teljesítésekor (áru kiküldésével egyidejűleg) üzletfeleinek tájékoztatást ad arról, hogy az adatokkal kapcsolatos bármiféle bejelentést (adatmódosítás stb.) milyen módon tehetik meg a vásárlók, illetve milyen formában fordulhatnak a Társasághoz levélben (postai cím megadása, elektronikus cím megadása)

  1. Egyebek

7.1 A weboldalon való vásárlás feltételezi Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2 Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3 Eladó az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Eladó az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Eladó az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény  rendelkezései szerint jár el.

7.4 Jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály (így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében Eladó nem köteles alkalmazni.

7.5  Eladó jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani.
A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a hatályba lépését megelőzően létrejött Szerződéseket nem érinti.